Pris & tilskud

Prisen i 2024 er:

  •  forældrebetaling 3.140,- kr. pr. måned  i 12 måneder.
  •  samt tilskuddet fra kommunen.

Forældrebetalingen samt tilskuddet fra kommunen skal være på vores konto senest den sidste bankdag i måneden.

Betalingen skal ske forud, ligesom tilskuddet fra kommunen udbetales til jer forud.   

Tilskuddet og forældrebetalingen kan reguleres årligt med 1 måneds varsel og med virkning fra 1. januar.

Der ydes også søskenderabat, men desværre ikke økonomisk friplads.

For at få udbetalt det kommunale tilskud skal I ansøge jeres hjemkommune. Vi vil gerne være jer behjælpelige med at udfylde ansøgningsskemaet til kommunen. Vi har dem liggende. BEMÆRK AT KOMMUNEN FØRST YDER TILSKUD EFTER ENDT BARSEL.

"Ansøgning om tilskud til privat børnepasning" kan hentes elektronisk på www.borger.dk

Gitte & Flemmings private pasningsordning | Maltavej 5, 4800 Nykøbing F.  | Tlf.: 40 78 79 96 | gitteflemmingolsen@gmail.com