Plads hos os

En af fordelene ved, at vælge privat pasningsordning er, at I selv bestemmer hvor jeres barn skal passes. Vores private pasningsordning hører under kommunernes "fritvalgs ordning".

Husk at jeres barn skal skrives op ved kommunens pladsanvisning, selvom I ønsker at få jeres barn passet hos os. Dvs. at I skal tilbydes en kommunal plads som I så skal takke nej til.

Som privat pasningsordning skal man selv visitere børn og føre ventelister, så indmelding foregår gennem os.

I kan vælge at bruge vores "Anmodning om plads" eller "Anmodning om optagelse på venteliste". I er også meget velkommen til at ringe til os, og så vil vi være jer behjælpelig med det videre praktiske omkring optagelse i vores pasnigsordning.

Ledige pladser tildeles via anciennitet på ventelisten. 

Gitte & Flemmings private pasningsordning | Maltavej 5, 4800 Nykøbing F.  | Tlf.: 40 78 79 96 | gitteflemmingolsen@gmail.com